Velikonoční tvoření s vlnou pro děti i dospělé 12. 4. 2014

Velikonoční tvoření s vlnou pro děti i dospělé 12. 4. 2014

V sobotu 12. dubna 2014 to v Borovanech zavonělo velikonoci, ovčí vlnou a mýdlovými bublinami.

V rámci velikonoční akce jsme pro děti připravili 4 stanoviště, na kterých si mohly vyrobit včeličky a čmeláky z šišek olše nebo modřínu a ovčí vlny. Z vlny si také vyrobily barevné motýlky a ovečky. Největší úspěch u dětí ale měla kouzelná vajíčka filcovaná z ovčí vlny pomocí mýdla a vody.

Akce se zúčastnilo 30 dětí.

Děkujeme městu Borovany za příspěvek na pořádání akce.