Rosa slaví 25 let

logo_vyrociROSA – společnost pro ekologické informace a aktivity slaví v roce 2016 své 25. narozeniny. Požádali jsme přátele a osobnosti s činností Rosy spjaté o krátké zamyšlení nad dosavadní činností naší organizace.

 

 

 

 

 

Už čtvrt století pomáháme lidem pomáhat přírodě!
ROSA – společnost pro ekologické informace a aktivity je nezisková organizace, která vznikla už počátkem roku 1991. Impulzem pro její vznik bylo poskytovat těm, kteří hledají, spolehlivé a fundované informace o životním prostředí, o tom, jak ji chránit a jak se chovat tak, aby naše ekologická stopa byla co nejmenší.

Rosa není organizací, která za něco bojuje, která lidi přemlouvá. Spíše se snaží pracovat s Těmi, kteří svoji cestu hledají, kteří chtějí znát šetrná řešení a tápou.

Připravuje pro lidi přednášky, akce, výstavy, publikace. Spolupracuje úzce s odborníky na témata ochrany životního prostředí a pomáhá jim nejnovější poznatky převádět do praxe.

Rosa byla také u zrodu Sítě ekologických poraden STEP j jihočeské sítě environmentálních center Krasec. Důležité je pro ni tedy i sdílení poznatků a šíření příkladů toho, co se daří.
Není snadné pracovat v neziskové organizace právě takového zaměření – prevence a poradenství není téma atraktivní pro sponzory, ochrana životního prostředí je politickým tématem jen v období předvolebních kampaní. Rosou prošly za dobu její existence snad desítky lidí – zaměstnanců i dobrovolníků. Přátelská atmosféra mezi zaměstnanci i ve vedení je jednou z charakteristik, kterými se organizace může chlubit. Zde se tvořila přátelství na celý život mezi lidmi podobného smýšlení.

Zuzana GuthováPřejeme Rose do dalších let  mnoho elánu, řadu spokojených klientů i dostatečně motivovaných a nadšených zaměstnanců i dobrovolníků, bez kterých by se žádná nezisková organizace neobešla.

 

Jedna z nich: Zuzana Guthová