Rosa o.p.s.

ROSA – společnost pro ekologické informace a aktivity byla založena v roce 1991 organizacemi ČSOP, aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Původně byla založena jako nadace, která se v roce 1998 transformovala na obecně prospěšnou společnost.

Poslání: šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou a vlastním příkladem. S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

Motto: „Pomáhat lidem pomáhat přírodě“

Těžiště činnosti Rosy je preventivní péče o životní prostředí a podpora mezisektorové spolupráce a komunikace. Hlavními tématy jsou odpovědná spotřeba, místní produkty a přírodní zahrady.

Rosa je zakládajícím členem Sítě ekologických poraden STEP a jihočeské sítě environmentálních center Krasec. Je také členem Zeleného kruhu, asociace ekologických nevládních organizací.

Rosa, o.p.s. spravuje web www.ekospotrebitel.czvše, co potřebujete vědět o odpovědné spotřebě.

ekos

Organizační struktura

ROSA je podle zákona o obecně prospěšných společnostech řízena správní radou a kontrolována dozorčí radou. Správní rada jmenuje výkonného ředitele, který je statutárním zástupcem společnosti. ROSA má v průměru čtyři zaměstnance a pravidelně spolupracuje s několika dobrovolníky.

Výkonný ředitel

Ing. Michal Paroulek (od 2. 11. 2017)

Správní rada

Dana Křešničková (předsedkyně), Hana Janáčková Kojanová, Eliška Padyšaková, Karla Sukdolová, Lenka Šedová, Simona Šafarčíková

Dozorčí rada

Olga Dvořáčková (předsedkyně), Lenka Smržová, Mgr. Adéla Chadimová

 

Výroční zprávy organizace

Výroční zpráva 2015 k prohlédnutí.