Přednášky, semináře a besedy

Udržitelná spotřeba

Přednáška o tom, že každý máme možnost se rozhodnout, svobodně a na základě informací které  jsme schopni získat. Potřebujeme opravdu ke svému životu vše, co nám nabízí dnešní obchodníci? Co je to udržitelná spotřeba.

Značení výrobků

Přednáška – ekoznačky, popisy a další značení. Může se člověk orientovat? Jak a podle čeho? Jak vypadá evropské značení? Odpovědi na otázky a příklady.

Výchova ekospotřebitele

Vzdělávací seminář, akreditováno MŠMT. Určeno především pro učitele ZŠ a SŠ, VOŠ ekologického zaměření a VŠ PF, ekoporadce, pedagogy volného času. Základní odborná teoretická průprava ze sociálně ekonomických a ekologických souvislostí udržitelného života (možnosti jednotlivce řešit problémy životního prostředí na místní úrovni, ekoznačení, biopotraviny, ekozemědělství, GMO, místní potraviny, zelený provoz školy…).

„Eko-dítě“

„Děti – pleny – životní prostředí a my“, téma vhodné k zařazení do výuky rodinné výchovy, občanské nauky, do výuky zdravotnických škol a VŠ se zdravotně sociálním zaměřením, dále vhodné jako beseda do mateřských center a kurzů předporodních příprav.

Jak si vybrat správnou hračku pro dítě i pro přírodu

Beseda – Průvodce výběru „ideální“ hračky. Trh hraček a ČR; ideální hračka; víte, s čím si hraje vaše dítě?  Beseda  s živou diskusí a zkušenostmi (i účastníků).

Šetrná domácnost

Od uvědomělé spotřeby a rozumného nakupování přes ekologicky šetrné výrobky a biopotraviny k obalům a odpadům, až po elektrospotřebiče a čisticí prostředky. Ze semináře lze vybrat i samostatné téma a zaměřit jej např. na odpady. Časový rozsah od 2 hodin po blokové semináře (půldenní).

Ekospotřebitelství aneb Jak se stát ekospotřebitelem

Náměty do škol, domácností i pro jednotlivce, interaktivní seminář obsahující především praktická řešení (množství aktivit k zamyšlení, obecná i konkrétní řešení), 2-4 hodiny.

Udržitelnost rozvoje a života na naší planetě a v životě jednotlivce

Trocha teorie z „historie“ udržitelného rozvoje, rozdílných pohledů na meze růstu a rozvoje, teorie ekospotřebitelské problematiky, praktické náměty a aktivity, jak řešit „neudržitelnost“ a zároveň jak být šetrní k přírodě na místní úrovni – od 2 hod. po půldenní semináře.

Ekologické informace

Teoretický seminář (cca 1,5 -2 hod.) na téma kde hledat informace o EVVO. Pro pedagogické pracovníky zabývající se EVVO, ekoporadce, veřejnost i další zájemce.

Jídlo z blízka

Přednáška – Bio nebio, místní produkce, regionální produkty, Slow Food, fair trade, food miles, foodscape aneb krajina z potravin.