living in the cracks

LIVING IN THE CRACKS by Nadia Johanisova

400 Kč

Jen 1 skladem

Katalogové číslo: 10011. Kategorie: .

Product Description

A Look at Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic

Living-and often thriving-in the cracks between the business world and the state system is an amazing variety of organisations which, according to some economists, theoretically shouldn’t exist. That’s because their goal is not to make profits but to meet social needs which both the market and government either can’t meet nearly as well or have totally ignored.

Podívejte se na venkovské komunitní podniky ve Velké Británii a České republice Existuje úžasné množství žijících a často prosperujících komunitních podniků v trhlinách mezi světem podnikání a státním systém, které by podle některých ekonomů teoreticky neměly vůbec existovat. Je to proto, že jejich cílem není vytvářet zisky, ale uspokojovat sociální potřeby, jenž obojí – obchod i vláda buď opomíjejí anebo zcela ignorují.
vyd. Stehlík, Rosa o.p.s, Neef Green Books, 2005