O ODPADECH bez obalu

V roce 2017 Rosa pořádá v rámci projektu „O ODPADECH bez obalu“ řadu akcí k tématu prevence vzniku odpadů v Jihočeském kraji. Hlavní aktivitou je seminář „Fenomén jménem ZERO WASTE“ pro zastupitele obcí a veřejnost, doprovázený cyklem praktických kurzů a besedou na téma nakládání s odpady a tříděním surovin v Českých Budějovicích.