EKOtržiště – místo pro zdraví s vůní regionu

Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí (EKOtržiště) propagující  a nabízející produkty z blízka a produkty ekologického zemědělství. Chceme vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj na místní úrovni formou propagace a informování o problematice místních produktů, biopotravin a šetrného spotřebitelství. Cílem projektu je přispět k předcházení vzniku odpadů, spotřeby neobnovitelných zdrojů a znečišťování ovzduší, jako následku dopravy potravin a zboží na velké vzdálenosti.

Projekt byl podpořen v roce 2015 Ministerstvem životního prostředí.

MZP_logo_RGB_v2

Aktivity projektu:

Ovčácké slavnosti 2015

– akce proběhla 2. srpna 2015 v Borovanech

od ovečky ponožky práce pasteveckých psů
střihání ovcí vlny výstava ovcí a koz
Tisková zpráva OSDOC

Tisková zpráva OS_2.srpnaDOC

více informací o akci: Ovčácké slavnosti

Snídaně s vůní regionu

akce proběhla 5. června 2015 v Domě u Beránka v Českých Budějovicích

P1120091 P1120087

P1120086 P1120094

Více o akce: Snídaně s vůní regionu

EKOtrh

akce proběhla 22. září 2015 v Českých Budějovicích

IMG_9263 IMG_9265
IMG_9259 IMG_9284

Tisková zpráva EKOtrh2015DOC

Více o akce: EKOtrh

Kurzy praktické soběstačnosti

Kurz praktické soběstačnosti ZPRACOVÁNÍ MLÉKA

P1120330 IMG_2271

Kurz praktické soběstačnosti ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY

20151011_144137  20151011_162232

Publikace

Domácí zpracování mléka

Zpracování ovčí vlny

publikace

 

 

Aktivity projektu souvisí s realizací projektu Krok za krokem k šetrné domácnosti (podpořeno EHP Norsko)