Činnost

 

Naše aktivity jsou určené široké veřejnosti. Nejčastější cílovou skupinou Rosy jsou rodiny s dětmi, pedagogové, mateřská centra a místní producenti.

Ekologické poradenství

Rosa o.p.s. poskytuje nezávislé a bezplatné všeobecné a odborné poradenství pro veřejnost. Specializuje se na oblast odpovědné spotřeby jednotlivců, domácností i organizací. Realizuje osvětu a propaguje témata ekodítě, ekožena, zelené úřadování, místní rozvoj, přírodní zahrady atp. V rámci poradenství externě spolupracuje s několika experty na témata, jimiž se detailněji nezabývá (energie, správní řízení ap.).

Přednášky, semináře, besedy,diskuse

Pro veřejnost pořádá vzdělávací a informační akce, jejichž zaměření odpovídá tématickým oblastem činnosti organizace.

Přehled nabízených témat

Výstavy

Zájemcům převážně z řad obcí, škol, nevládních organizací nabízí k pronájmu zpracované postery a ukázkové výstavy (např. interaktivní výstavu hraček šetrných k přírodě bezpečných k dítěti, výstavu ekoplen, výstavu zaměřenou na lokalizaci a podporu místních producentů a ekonomiky).

Přehled nabízených výstav

Osvětové akce

Pořádá slavnosti a trhy na podporu činnosti místních producentů a osvětu alternativ podporujících odpovědnou spotřebu (např. Týden opravdových plen, Ovčácké slavnosti, Ekotrh).

 

Hlavní zaměření – tématické oblasti činnosti

Odpovědná spotřeba

Program odpovědné spotřeby propaguje a podporuje šetrné alternativy hospodaření domácností, jednotlivců i organizací. Jde především o osvětu vedoucí k odpovědnému čerpání zdrojů, aktivity ekodítě (šetrné hračky, ekopleny, kosmetika), ekožena (dámské hygienické prostředky), krok za krokem k odpovědné domácnosti.

ekos

Místní rozvoj

V rámci programu „místní rozvoj“ propagujeme princip lokalizace – snižování dovozu, lokální koloběh financí a podpora činnosti drobných producentů jako základu lokální ekonomiky, (např. akce Ovčácké slavnosti, Ekotrh aj.).

banner_2016 ovčácké slavnosti banner 2016

Přírodní zahrady

Třetí program je zaměřen na přírodní zahrady – zahrady bez chemie, permakulturní prostory, okrasné i užitkové zahrady, a zvyšující podíl zeleně a biodiverzity sídel i krajiny. Zaměřujeme na ozeleňování veřejných prostranství, občanskou angažovanost v tvorbě krajiny města, propagaci zelených měst, městského zahradničení a komunitní zahrady.