Besedovali jsme o zeleni ve městě

Besedovali jsme o zeleni ve městě

V úterý 10. listopadu jsme se zahradní architektkou Lenkou Marcínovu besedovali nad tématem zeleně ve městě. Účastníci se dozvěděli, jak například formou mobilní zahrady ozelenit svůj pozemek, dvorek, terasu nebo část veřejného prostoru. 

Městský prostor se z velké většiny sestává ze zastavěných ploch budov, dlážděných ulic a náměstí, ale i dvorů a zahrad, asfaltových a betonových komunikací, parkovišť a manipulačních ploch, střech obchodů, výrobních a skladových hal. Tyto povrchy nejsou schopny absorbovat vláhu během dešťů, ale naopak v horkých dnech ve velké míře zvyšují odpar vody a teplotní klima ve městech.
Plochy opatřené zelení naopak zpříjemňují a zkvalitňují nejenom městské klima, ale i klima okolní krajiny. Zdá se to skoro nemožné, ale i tímto způsobem, každý na svém malém kousku zeleně, můžeme společně značně ovlivnit extrémní výkyvy počasí a jejich důsledky objevující se stále častěji v naší krajině.

P1120849 P1120850 P1120852 P1120857

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka:

Pozvánka